80% от младите двойки у нас смятат, че любовта е по-важна от парите 10.12 | 11:01

Вижте как се променя мнението на двойка с дете и такава без

От Беатрис Николoва

Въпреки, че България все още догонва Европа, мисленето на младите хора (до 35 години) у нас не се различава много от това на европейските им връстници. Това показват резултатите от проучването "Съвременните двама", съвместен проект на агенция за маркетингови проучвания Ноема и PR агенция AMI Communications България.

Според данните от него 80% от младите двойки в България вярват, че любовта е "по-важна от парите и всичко друго”. 84% от тях смятат, че по-голямата част от партньорите с деца (84%) възприемат любовта като дълбоко приятелство. С това определение са съгласни 62% от партньорите без деца. Освен това над 85% от младите хора мислят, че днес е нормално е да имаш дете без да имаш партньор.

Има още съществени разлики в мисленото на младите, които имат и нямат деца. Проучването показва, че 30% от хората до 35 години без деца не отдават първостепенно значение на сексуалните отношения в една връзка. На същата позиция са 84% от младите с деца. Преобладаващата част от партньорите без деца (82%) и тези с деца (79%) споделят, че са удовлетворени от сексуалния си живот.

Данните от изследването разкриват също, че по-малко от половината от младите хора без деца (57%) и с деца (42%) определят себе си като ревниви. На въпроса как биха постъпили, ако знаят, че партньорът им изневерява 57% от младите без деца отговарят, че ще напуснат партньора си.

На тази стъпка са склонни само 35% от хората с деца. Последните изразяват и два пъти по-голяма склонност да разговарят и евентуално да простят изневяра (30%) в сравнение с тези без деца (15%).

Наблюдава се разлика и в начина, по който очакват да реагират при изневяра анкетираните в София и в страната. Значително по-нисък е делът на софиянци, които са категорични, че биха напуснали своя партньор при изневяра (36%), в сравнение с жителите на страната (56%). Младите хора до 35 години са почти единодушни, че когато една връзка не върви е по-добре двамата да се разделят – този възглед се приема от 88% от двойките с деца и 87% от тези без деца.

Когато става въпрос за брак няма такива осезаеми разлики без значение от местоположението. Данните сочат, че голямото мнозинство от младите без деца до 35 години (86%) не са встъпвали в брак. Същото важи за малко над една трета (35%) от двойките с деца. Делът на младите хора, които имат брак с партньора си, се не се променя значително според това дали двойката е от София (25%) или страната (22%).

Проучването показва, че 30% от хората до 35 години без деца не отдават първостепенно значение на сексуалните отношения в една връзка. На същата позиция са 84% от младите с деца. Преобладаващата част от партньорите без деца (82%) и тези с деца (79%) споделят, че са удовлетворени от сексуалния си живот.


1449175

Проучването "Съвременните двама" е проведено чрез дълбочинно интервю и количествено изследване с пряко лично интервю в дома. Анкетирани са 666 души над 18 години в цялата страна, които са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойка.

Целта на изследването е да проследи как динамичните обществени процеси в последните 2-3 десетилетия се отразиха върху ценностната система и начина на мислене на съвременните млади българи. Анкетата искаше да даде отговор на въпроса коя е водещата ценност за младите хора в България и се оказа, че това е любовта.

Водещи

Най-четени