89% от мерките за намаляване на бюрокрацията вече се прилагат 27.03 | 15:30

48 от заложените 432 точки за облекчаване на администрациятаобаче остават неизпълнени

От iNews.bg

Правителството прие окончателен отчет към 31.12.2018 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство.

От началото на изпълнението на трите плана през април 2010 г. до края на 2018 г. са изпълнени 384 (89%) от общо 432 мерки. Изменени са 159 нормативни акта. Променени и отменени са 334 задължения за информиране, което представлява 95% от планираните 353. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 461.5 млн. лева годишно, което представлява 96% от планираното намаление с 482.6 млн. Неизпълнените мерки са 48, т.е. 11% от всички мерки. Отговорните институции са поели ангажимент за тяхното изпълнение до 31.12.2019 г.

Сред най-важните изпълнени мерки по трите плана от началото на тяхното изпълнение до края на 2018 г. са: стартирането на Електронния регистър на болничните листове; създаването на възможност за подаване на различни документи по електронен път в Националната агенция за приходите, разработването на електронни услуги, позволяващи обмен на информация по служебен път между Национална агенция за приходите и други държавни институции за наличие или липса на данъчни задължения и актуално състояние на трудовите договори и др.

Предстои изпълнението на една от най-важните мерки в третия план за действие, а именно: изграждането на единна информационна система между Националния статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията, даваща възможност еднократно попълнената информация в електронния документ, подаден в НСИ, автоматично да послужи и за целите по публикуването на годишния финансов отчет, подлежащ на обявяване в Търговския регистър. Тази мярка ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса с над 9 млн. Лева годишно.

Водещи

Най-четени