Бургас си купува 22 нови тролея 06.02 | 12:37

Обществената поръчка предвижда и обучение на персонала

От Ралица Стоянова

Община Бургас обяви обществена поръчка за доставка на нови тролейбуси, съобщават от местната администрация.

Основен възложител на проекта е общинското дружество "Бургасбус” ЕООД, като съвъзложители са съответните дружества – оператори на електротранспорт във Варна, Плевен и Стара Загора.

Финансирането е осигурено по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., като за целта Община Бургас подготвя проектно предложение на стойност 50 милиона евро от името на общините партньори.

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, гаранционно обслужване и обучение на съответния персонал за управление и поддържане на тролейбуси за обществен градски транспорт.

Изискване на бургаските общинари са превозните средства да бъдат оборудвани с дисплеи за информация за пътниците, GPS, видеокамери и устройства за валидиране на билети, за да бъде възможно включването на тролейбусните линии в интегрираната система за управление на обществения транспорт.

Изчисленията показват, че за 50 милиона евро могат да се закупят 100 и повече превозни средства от този вид, като 22 от тях ще са за Бургас. С парите ще бъде цялостно обновен подвижният състав на изградените към момента две градски тролейбусни линии.

Новият проект е и надграждане на изпълнявания в момента от Общината проект "Интегриран градски транспорт на Бургас”. 

Водещи

Най-четени