Предлагат мерки за подпомагане на предприемачеството в ЕС 26.10 | 11:29

Лайтмотивът на пакета е "Отговорният подход към бизнеса означава по-висок и по-устойчив икономически растеж"

От Деляна Петкова

Европейската комисия (ЕК) подготви пакет от мерки за подпомагане на предприемачеството и отговорния бизнес. Основната теза, по която са се ръководили европейските чиновници за разработване на действията е: "Отговорният подход към бизнеса означава по-висок и по-устойчив икономически растеж".

Комисията предлага подобряване на прозрачността и насърчаване на устойчивия бизнес сред мултинационалните компании. Като част от инициативата например компаниите в рудодобивния и дърводобивния сектор ще трябва да разкрият информация за таксите, възнагражденията и бонусите, които плащат по целия свят.

Сред предложенията е и опростяване на счетоводните правила за малки и средни предприятия. Това ще пести до 1,7 млрд. евро годишно.

Предложенията ще намалят тежестта на задълженията за докладване за регистрираните на борсовите пазари дружества, включително и малките и средни предприятия, което допълнително намалява разходите.

Ето и какви са основни елементи на пакета

На първо място това е насърчаване на отговорния бизнес. За да увеличи прозрачността в плащанията от рудодобивната и дърводобивната промишленост към правителства по целия свят, Комисията предложи въвеждането на Система за доклади по държави (СДД).

Тя ще се прилага за големи частни компании или регистрирани на борсовите пазари в ЕС дружества, които осъществяват дейности в секторите за добив на нефт, газ, полезни изкопаеми или дървесина.

Комисията предлага и подпомагане на социалното предприемачество. Социално отговорните предприятия са дружества, които имат положително социално въздействие и в корпоративните си цели включват и социални елементи, не само увеличаване на печалбите. Днес социалната икономика съставлява 10% от всички европейски предприятия, като в нея са заети над 11 милиона платени служители.

И накрая - намаляване на бюрократичните формалности за малките и средни предприятия. Чрез предложението си за изменение на Счетоводните директиви Комисията се стреми да намали административните формалности за малките предприятия. Като се опрости изготвянето на финансовите отчети, те ще станат по-лесно сравними, по-ясни и по-разбираеми.

Водещи

Най-четени