Болничните вече ще бъдат представяни в НОИ по електронен път 30.07 | 18:25

Така сроковете за изплащане на обезщетения ще бъдат скъсени

От Теодора Кокаланова

От началото на следващата година данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им ще се извършва по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт, съобщиха от правителствената информационна служба.

Наредбата е приета от правителството и определя реда за представяне на болничните листове в НОИ. Данните, с изключение на съдържащите се в експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, ще се подават от лекуващите лекари лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейност, както и от лекарските консултативни комисии – чрез лечебните заведения, към които са създадени.

В резултат от електронното представяне в НОИ на издадените болнични листове, информацията, необходима за изчисляване на паричните обезщетения, ще се получава в скъсени срокове, при това преминала през формален и логически контрол, заложен в използвания софтуер.

По този начин ще се скъсят и сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица и ще се намали съществено броят на върнатите за корекция болнични листове. За работодателите ще отпадне необходимостта от посещение на място в териториалните поделения на НОИ, за да предоставят болничните листове на осигурените от тях лица.

Ще отпаднат и разходите за отпечатване и разпространяване на бланките на болнични листове. Проектът на наредба е съгласуван и одобрен от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и от Надзорния съвет на НОИ. 

Водещи

Най-четени