Всеки гражданин на ЕС с достъп до здравното си досие във всяка държава 06.02 | 16:00

Това ще помогне на пациентите да получават медицинска помощ навсякъде, коментира Мария Габриел

От iNews.bg

Еврокомисията представя пакет от препоръки за създаването на сигурна система, която ще позволи на гражданите да имат достъп до своите електронни здравни досиета във всички държави членки. Понастоящем възможностите на европейските граждани за достъп до електронните им здравни досиета в рамките на ЕС значително се различават в отделните държави.

Комисар Мария Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество, заяви: Като част от усилията ни да предоставим на гражданите на ЕС достъп до сигурни и висококачествени цифрови услуги днешната инициатива ще помогне на пациентите да получават медицинска помощ навсякъде в ЕС, включително при спешни случаи. Предложената рамка на ЕС за обмен на електронни здравни досиета ще даде възможност на лекарите и на другите медицински специалисти да оказват по-ефикасна и по-ефективна медицинска помощ.

Държавите членки вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от информацията, съдържаща се в електронните здравни досиета.

С днешните препоръки се предлага държавите членки да разширят тази практика за още три вида информация от здравното досие, а именно за лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. Наред с това тази инициатива проправя пътя за разработването на техническите спецификации, които следва да се използват за обмена на здравни досиета във всеки отделен случай.

В резултат на това достъпът до пълните лични здравни досиета в целия ЕС може да донесе огромни ползи за европейските граждани.

Водещи

Най-четени