Все по-често ходим на профилактични прегледи 11.10 | 13:02

Това помага за по-ранното откриване на социално значими болести

От Елена Кирилова

Националната здравноосигурителна каса отчете нараснал интерес към профилактиката, съобщава агенция "Фокус".

До края на август тази година над милион и половина здравноосигурени лица над 18-годишна възраст са се явили на профилактичен преглед при личния си лекар.

Това са 123 964 души повече в сравнение със същия период през миналата година.

Забелязва се и увеличение на броя прегледани деца на възраст от 2 до 7 години. За осемте месеца са извършени 368 915 прегледа на малчугани, докато през 2011 г. те са били 354 460.

Близо 407 хил. профилактични прегледа са направени на най-малките – от 0 до 1 година. Прегледаните деца между 1 и 2 години са повече от 145 хил., а тези между 7 и 8 години – над 330 хил.

На всички деца до 18 г. са направени общо 714 хи. Имунизации, включително и манту.

Бременните жени са ходили общо на 6865 профилактични прегледа при личните лекари и на 265 168 прегледа при специалисти.

Ако по време на прегледа се установи, че пациентът попада в някоя от рисковите групи, по преценка на личния лекар може да бъде дадено направление за консултация със специалист по профила на риска.

По този начин има възможност за ранно откриване и лечение на социално значими и приоритетни за страната заболявания.

Прегледите на деца се правят от личния лекар, а ако той няма придобита специалност по детски болести, той може да прегледа детето, но единствено по желание на родителя или настойника.

Всички деца до 1-годишна възраст подлежат на ежемесечни профилактични прегледи. Тези от 1 до 2 години посещават личния си лекар четири пъти годишно, а тези от 7 до 18 години – само веднъж на 12 месеца.

Бременните жени трябва да бъдат преглеждани от специалисти по акушерство и гинекология. При желание жените могат да се преглеждат и от личния лекар, но ако съществува по-голям риск се препоръчва обръщане към специалист.

Водещи

Най-четени