В Добричко ще преглеждат безплатно здравнонеосигурени роми 08.11 | 16:25

Прегледите ще се извършват в три мобилни кабинета

От Андриян Георгиев

В три мобилни кабинета в Добричка област започват профилактични прегледи, изследвания и имунизации на  здравнонеосигурени от ромски произход, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Кампанията е част от плана за действие по здравната стратегия за хора в неравностойно положение,  принадлежащи към етнически малцинства, приет от Министерския съвет през август 2011 година, уточняват от РЗИ.

Министерството на здравеопазването е предоставило безвъзмездно на РЗИ мобилен кабинет за ехографски изследвания, клинична лаборатория и кабинет по обща медицинска практика, допълва БТА.

По програмата инспекцията вече сключи договор с диагностично-консултативен център №2 в Добрич, чиито специалисти освен ехография на коремните органи и кръвна картина на пациенти ще направят и задължителни имунизации на деца, които имат пропуски в имунизационната схема, нямат избран личен лекар или постоянна  адресна регистрация.

В кампанията ще бъдат обхванати и хора от малцинствата със затруднен достъп до лечебни заведения в  отдалечени населени места.

Специалисти от РЗИ вече разясниха в ромски клубове в Каварна и Добрич значението на имунизациите, профилактиката на вирусните хепатити, на туберкулозата, сърдечно-съдовите заболявания и др.

Мобилните кабинети ще работят в дните до 3 декември по график със съдействието на здравни медиатори и кметове в ромските квартали в Добрич, Каварна, Шабла, в селата Оброчище, Чернооково, Рогозина, Спасово, Василево, Лясково и др. 

Водещи

Най-четени