Европейската здравноосигурителна карта ще бъде валидна и в Сърбия 25.03 | 10:42

София и Белград подписаха договор

От Мая Александрова

Европейската здравноосигурителна карта ще бъде валидна и в Сърбия. Това стана възможно, след като управителят на НЗОК Румяна Тодорова и директорът на Института за социално осигуряване на Сърбия Зоран Панович подписаха в Белград Договор за използване на Европейската здравноосигурителна карта ЕЗОК и на сръбска територия.

Съгласно този договор българските здравноосигурени лица, които притежават ЕЗОК или Удостоверение за временното й заместване, ще имат право да ползват спешни здравни услуги при
временен престой на Сърбия.

При ползването на здравните услуги българите следва да спазват процедурите, предвидени от
законодателството на Сърбия - преди настъпване на осигурително събитие да заявят необходимостта от спешна помощ - пред компетентното звено на Републиканския фонд за здравно осигуряване по мястото на временния престой, с цел да им бъде издаден образец ИНО-1 "Здравен лист за чуждестранно осигурено лице и членовете на неговото семейство", който да се представи на заведението, извършващо здравната услуга.

По изключение, когато здравните услуги вече са били предоставени на българското осигурено лице въз основа на ЕЗОК или УВЗ, лечебното заведение допълнително изисква издаването на образец ИНО-1.
Договорът за използване на ЕЗОК на територията на Сърбия ще влезе в сила от 1 юни тази година.

Водещи

Най-четени