Европейци все по-масово страдат от болести, защото не се ваксинират 19.04 | 18:03

С 68 пъти поскъпнал пълният пакет имунизации за едно дете между 2001 и 2014 г.

От iNews.bg

Намаляващото обществено доверие към ваксинирането е сериозно предизвикателство, което вече оказва своя ефект върху здравето, заяви Европарламентът. Епидемиологичните данни показват значителни пропуски в приемането на ваксинациите, а също и нива на покритие, които са твърде ниски, за да осигурят адекватна защита на населението от болести, предотвратими чрез ваксинация. Това отбелязват със загриженост евродепутатите в резолюция, гласувана днес.

Широко разпространеното и растящо колебание спрямо ваксинирането вече има последици като предотвратима епидемия на дребна шарка в няколко държави. Евродепутатите подчертават, че ваксините са стриктно изпробвани в изпитания с множество стадии и че са редовно преоценявани. Те също така приветстват предстоящото начало на съвместна акция, съфинансирана от Здравната програма на ЕС, за увеличаване на броя на хората, които са ваксинирани. Евродепутатите насърчават и ЕК да засили подкрепата си за националните усилия за ваксиниране. Те предлагат укрепване на правната база на ЕС за покритието на имунизациите и призовават Комисията да осигури по-хармонизиран и по-добре съгласуван график за ваксиниране в целия ЕС.

Евродепутати призовават за повече прозрачност в производството и оценяването на ваксини и техните помощни средства, финансирането на независими научни програми и възможните странични ефекти от ваксините, за да се възстанови доверието в имунизациите. Те също така подчертават, че учените трябва да докладват всеки конфликт на интереси, а онези, които попадат в конфликт на интереси, трябва да бъдат изключвани от комисиите за оценяване. Конфиденциалността на разискванията на комисията за оценяване на Европейската агенция по лекарствата също трябва да бъде повдигната и научните, а научните и клинични данни трябва да станат публични. Евродепутатите подкрепят и започването на базиран на фактите и научно обоснован диалог с гражданското общество, за да се предотврати разпространението на недостоверна, подвеждаща и ненаучна информация за ваксините.

Евродепутати заявяват, че няма как да бъде обоснован фактът, че цената на пълен пакет ваксини за едно дете през 2014 г. е била 68 пъти по-висока отколкото през 2001 г. Те подкрепят съществуващо споразумение, позволяващо груповото закупуване на ваксини, като по този начин държавите членки обединяват покупателната си способност.

"Важно е да отбележим, че хората в България, които избират да не се ваксинират, са в двете крайности на социума. Една част от тях са с над средния стандарт на живот и имат достъп до свръхинформация. Друга част са под прага на бедност, с минимален или никакъв достъп до здравеопазване и информираност. Необходимо е да се комуникира с малцинствените групи, но и с тези с висок стандарт. Нужна е превенция и по отношение на бежанците, чийто здравен статус е неизвестен. Повишаването на информираността относно ползите от ваксинирането е от ключово значение за общественото здраве", коментира българският евродепутат Момчил Неков.

Според приблизителни изчисления ваксинирането предотвратява 2,5 милиона смъртни случая по света годишно и намалява разходите за специфично лечение на болести, включително антимикробно лечение, се казва в резолюцията. Евродепутатите отбелязват, че между 2008 и 2015 г. в Европа е имало 215 000 случая на болести, предотвратими чрез ваксинация, включително грип. Дребната шарка е тежка болест, а от началото на 2016 г. в ЕС са докладвани 57 смъртни случая, причинени от нея. Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията най-много случаи на заболяването са докладвани от Румъния (5 224), Италия (4 978), Гърция (1 398) и Германия (906) между 1 февруари и 2017 г. и 31 януари 2018 г. Това се равнява на съответно 35%, 34%, 9% и 6% от всички случаи, докладвани от държавите в ЕС/ЕИП. От 1 януари 2018 г. насам са докладвани седем смъртни случая в 4 страни – Румъния (3), Италия (2), Гърция (1) и Франция (1).

Евродепутатите също така посочват, че имунизацията чрез ваксиниране помага за справянето с антимикробната резистентност (АМР). В плана си за борба с АМР ЕК обяви стимули за подобряването на диагностиката, намирането на антимикробни алтернативи и ваксини.

Комисията се призовава да представи инициатива за засилено сътрудничество срещу заболявания, предотвратими чрез ваксинация, през второто тримесечие на 2018 г.

Водещи

Най-четени