НОИ избира санаториуми за профилактика и рехабилитация за т.г. 21.01 | 11:40

През 2019 г. от това си право са се възползвали 45 005 работещи

От iNews.bg

Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2020 г. на основание решение на Надзорния съвет на института от 15 януари т.г. и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация. Крайният срок за подаване на предложенията за участие в процедурата е 21 февруари (петък) 2020 г.

Задължителните изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2020 г., условията за финансиране на дейността и подробни указания за подготовката на предложението за нейното изпълнение са публикувани на интернет страницата на НОИ в "Обезщетения”, раздел "Профилактика и рехабилитация”.

През 2019 г. НОИ сключи договори с 20 юридически лица за общо 51 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. Предвидените средства за програмата бяха в размер на 20 103 061 лв., като от тях се възползваха общо 45 005 правоимащи лица.

Водещи

Най-четени