Няколко нарушения в „Св. Екатерина“ около случая с починалата пациентка 02.05 | 18:02

Жената била преглеждана от лекар без специалност, не е ясно и за какво и колко е доплащала

От iNews.bg

Проверка, извършена съвместно от НЗОК и Столичната здравносигурителна каса в болница "Св. Екатерина" е показала нарушения. Това съобщават от пресслужбата на НЗОК, предаде бТВ. Проверката е била извършена заради случай на починала пациентка.

В медицинската документация на починалата били отразени три хоспитализации в лечебното заведение, в рамките на 30 дни – на 27 март, на 30 март и на 21 април. В 1:30 ч. на 22 април тя е починала.

В предоставената от болницата документация за пациентката е приложена декларация за доплащане на медицинско изделие, в която е имало подпис на декларатор, но не е имало посочена сума за доплащане, нито вид на медицинското изделие.

Според магистър фармацевта, управител на болничната аптека, аптеката не е разполагала с необходимата транскатетърна клапа. Високотехнологичните импланти се поръчват след заявка от съответното звено и след одобрение на ръководството.

До 27 април, когато е приключила проверката на НЗОК/СЗОК, в деловодната система на НЗОК не са постъпили документи с искане от лечебното заведение за издаване на разрешение от управителя на институцията за доставяне на медицинското изделие за тази пациентка.

Проверяващите са констатирали още, че на пациентката са били извършени ехокардиографии от лекар без специалност, което е отразено в медицински документ, подписан от един и същ лекар. Той не е бил и включен като изпълнител в "Списък на специалистите, извършващи болнична помощ", както и в "Списък на специализантите, оказващи болнична помощ" – неразделна част от инидивидуалния договор на лечебното заведение със Здравната каса.

Изследването е задължителна диагностична процедура за изпълнение и заплащане на клиничната пътека от НЗОК, като има изискване лекарят специалист, който го извършва, да е с придобита специалност и да притежава допълнителна квалификация/сертификат за ехокардиография - базово ниво.

От лечебното заведение имат право да възразят в 7-дневен срок по направените констатации, отразени в протокол.

Водещи

Най-четени