Ставаме по-отговорни към здравето си 24.04 | 13:26

Повече хора ходят на профилактични прегледи

От Елена Кирилова

Броят на хората, преминали профилактичен преглед през 2012 г., се е увеличил, съобщават от Националната здравноосигурителна каса.

През миналата година са се прегледали профилактично общо 2 345 243 здравноосигурени у нас.

Според статистиката в сравнение с 2011 г. преминалите преглед са почти 120 хил. повече. Отчетено е увеличение и при децата, които попадат във възрастовата група 2-7 години. 574 396 прегледа от лични лекари са извършени за посочения период по програма "Детско здравеопазване”. През 2011 г. са прегледани 561 009 деца.

Всички общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, които са сключили договор със Здравната каса, са задължени да правят профилактични прегледи и да назначават изследвания, както и консултации. Те обхващат лица над 18 г., деца и бременни жени. Прегледите на последните две групи се осъществяват по програмите "Майчино здравеопазване” и "Детско здравеопазване”.

През миналата година лекарите са извършили над 600 хил. профилактични прегледа във възрастовата група от 0 до 1 година. Децата между 1 и 2 години пък са преминали близо 214 хил. прегледа, докато тези между 7 и 18 години - 640 хил. прегледа.

Във възрастовата група 0-18 години са извършени 1 115 000 имунизации.

Профилактичните прегледи на бременни жени през 2012 г., направени по програма "Майчино здравеопазване”, са 9 812. Лекарите специалисти пък са прегледали 387 518 родилки.

За лицата на 18 г. всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да постави на общодостъпно място информация за честотата и вида на профилактичните прегледи, които трябва да преминат.

Ако при прегледа стане ясно, че пациентът попада в някоя рискова група, по преценка на личния лекар се издава направление за консултация със специалист. Това гарантира навременно лекуване на социално значими и приоритетни за страната заболявания.

Децата също преминават преглед при личния си лекар. Ако той няма придобита специалност по детски болести, родителят или настойникът може да заведе детето при специалист.

Всички деца до 1 година трябва да преминават ежемесечни профилактични прегледи. Тези между 1 и 2 години трябва да посещават личния си лекар четири пъти годишно, докато тези между 2 и 7 години - два пъти в годината. Децата между 7 и 18 години пък трябва да се преглеждат профилактично веднъж на 12 месеца.

Ново изследване е включено от тази година в пакета за профилактика на децата до 1 година. Става дума за ехографията на отделителната система.

Най-четени