34 родилни и АГ отделения у нас ще имат модерна апаратура напролет 17.11 | 18:22

Предвидените по европрограма 430 апарата струва 6,5 млн. евро

От iNews.bg

34 болници в 28-те области на страната ще се сдобият скоро с високотехнологична апаратура за неонатологичните отделения и отделенията по акушерство и гинекология. В Срок до 30 април ще бъдат доставени над 430 апарата на обща стойност над 6,5 млн. Евро, ъсобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Средствата за апаратурата са предоставени на МЗ по проект "Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи", като бенефициент по програма "Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната. Специфичните цели са свързани с подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология във всички 28 области и подобряване на познанията и уменията на специалистите по акушерство и гинекология в областта на пренаталната диагностика и феталната морфология.

Към момента е започнал процесът на доставка на медицинска апаратура за механична вентилация за новородени и недоносени деца, вкл. и недоносени деца с екстремно ниско тегло, апарати за осигуряване на постоянно положително налягане в дихателните пътища на новородени и недоносени деца, рентгенови преносими апарати и мобилни ултразвукови апарати.

До края на срока за изпълнение на проекта предстои да бъдат доставени още различни видове кувиози за специални грижи за новородени, за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, както и транспортни инкубатори с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца. Ще бъде доставена, също така, и ултразвукова апаратура 2D и 3D, лампи за фототерапия и интензивна фототерапия на новородени, инфузионни помпи, дефибрилатори, ЕКГ апарати, апарати за церебрално функционално мониториране, апарати за инхалаторно приложение на азотен окис, апарати за контролирана церебрална хипотермия и др.

Основна дейност от проекта е и обучението по фетална морфология на над 100 медицински специалисти от цялата страна.

Изпълнението на проекта ще подобри качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всяка от 28-те области в страната като се модернизират отделенията по неонатология и се намалят съществуващите регионални различия.

Водещи

Най-четени