В Индия разработват производство на биодизел от микроводорасли 01.11 | 15:03

Консорциум от девет индийски лаборатории стартира проект за промишлено производство на биогорива

От Георги Георгиев

Проектът, носещ дългото название "Инициатива за водеща технологична позиция на Индия през новото хилядолетие" (NMITLI), е създаден през 2006 г. от Съвета за научни и промишлени изследвания (CSIR).

Основната цел на проекта е развитието на мащабни търговски модели за производство на биогориво от микроорганизми и създаването обща и достоверна база данни, върху която учените да се опрат по време на проучванията си. Стратегията е базира на общото схващане, че благодарение на голямата си скорост на размножаване микроводораслите са потенциално решение на задаващия се енергиен глад. Изследователите споделят, че на този етап основният проблем се състои в липсата на ноу хау за производството на големи количества евтини горива.

Фокусът на проучванията ще бъде насочен към откриването на два или три вида микроводорасли, способни да произвеждат биодизел в промишлени количества. Индийският научен консорциум си е поставил за цел да изнамери технология, позволяваща отделяният от топлоцентралите въглероден диоксид да бъде използван директно за стимулиране на растежа на микроводораслите. Това би довело до затваряне на производствения цикъл и значителни екологични ползи.

Към момента микроводораслите се използват най-вече за производство на малки количества протеинови добавки с високи крайни цени.

Водещи

Най-четени