До 20% ръст на инвестициите в устойчиво развитие през следващите 3 години 14.04 | 09:29

У нас фондовете за такъв тип вложения са все още "само предизвикателство"

От Елица Елефтерова

Между 18 и 20% ръст се очаква за инвестициите в устойчиво развитие по света през следващите три години.

Това каза Йоана Долкос, директор Комуникации във френската неправителствена асоциация Eurosif (European Sustainable Investment Forum), поставила си за цел да се превърне в паневропейска мрежа за работа по проекти, свързани с устойчиво развитие.

Долкос участва в провеждания в София Международен форум за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Според нея основните двигатели за този ръст ще са търсенето на институционални инвестиции и международните инициативи, подобни на тези, които ООН разработва за енергийния сектор.

По думите на Долкос от 2002 г. пазарът за такива инвестиции се увеличава с бързи темпове. Само от 2007 до 2010 г. той се е удвоил, като в него са включени инвестиции за 5 трилиона евро. Основната промяна в последно време е, че при инвестиции във финансови инструменти, свързани с проекти за устойчиво развитие, вече по-предпочитани са облигациите, а не акциите.

В региона на Централна и Източна Европа най-активните пазари на фондове, инвестиращи в устойчиво развитие, са Полша и Чехия, посочи Долкос. Най-бързо обаче такъв тип колективни инвестиционни схеми се развиват в страните от Централна и Южна Америка.

Що се отнася до България, тук тези фондове са все още "само предизвикателство", смята Йоана Долкос. Това, което възпира инвеститорите, е фактът, че все още липсва стандартизирана общественодостъпна информация за фирмите.

Липсва също информация за критериите за околна среда, обществена дейност и корпоративно управление (ОСОК). Проблем е и разпокъсаността, тъй като практиките от различните страни от региона не се споделят.

Водещи

Най-четени