Зарибяват реките в Смолянско със 70 хил. пъстърви 09.06 | 18:31

Това се прави с цел поддържане на екологичното равновесие в горните течения на реките

От Кремена Бедерева

Десет реки, намиращи се в териториалния обхват на Регионалната дирекция по горите – Смолян, бяха зарибени със 70 000 броя личинки от балканска пъстърва.

Това се прави с цел поддържане на екологичното равновесие в горните течения на реките, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

В определените речни участъци през май бе разселен зарибителен материал от речна (балканска) пъстърва, произведен в рибовъдно стопанство "Настан” към Държавно ловно стопанство "Извора” - гр. Девин.

Реките, в които е пусната пъстървата са р. Кутелска - 5 000 бр., р. Малка Арда- 5 000 бр., р. Елинска – 5 000 бр., р. Голямата река – 5 000 бр., р. Девинска – 20 000 бр., р.Арда - 10 000 бр., р. Тикалска – 5 000 бр., р. Триградска – 5 000 бр., р. Караджа дере – 5 000 бр., р. Чудните мостове – 5 000 бр.

От РДГ - Смолян напомнят, че в посочените реки важи целогодишна забрана за риболов, съгласно заповед на министъра на земеделието и храните от февруари тази година.

Ограничението е наложено заради необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естественото възпроизвеждане на популациите от балканска пъстърва в Родопите, уточняват още от Агенцията.

В зарибителните дейности са участвали служители от РДГ-Смолян и държавните горски стопанства, както и експерти от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

 

Водещи

Най-четени