Край на безразборното вадене на инертни материали от реките 27.02 | 17:27

Копаенето в реките ще се извършва само в краен случай

От iNews.bg

МОСВ подготвя законови промени, с който ще се забрани безразборното вадене на инертни материали от речните корита. Това стана ясно от думите на зам.-министър Павел Гуджеров в Пловдив.

Ако мярката се гласува, копаенето в реките ще се извършва само в краен случай и само за да се подобри проводимостта на речното корито. Контрол ще упражняват областните управители, като съгласуват действията си с басейновите дирекции.

"Извадените в тези случаи инертни материали ще се продават на търг", допълни заместник-министърът, цитиран от БТА.

По данни на Басейновата дирекция в Пловдив за областта има издадени дават разрешителни и са за една година. Директорът й Вълчо Караджов уточни, че те са само за зони, в които реките имат подпорни стени или диги и концесионерът ги поддържа.

След изтичане на този срок нови концесии няма да се дават, тъй като в по-голямата си част речните корита на Стряма и Марица, след Пловдив, са включено в защитената зона НАТУРА 2000.

Водещи

Най-четени