Незаконно залесяване в парк Странджа уврежда поляна с орхидеи 18.11 | 19:00

От iNews

Преди седмица поляна с орхидеи, попадаща в природен парк "Странджа", в две европейски защитени зони от мрежата "Натура 2000" и в защитена местност "Силистар", е била разкопана и залесена с инвазивен вид дърво. Това показаха граждански сигнали в групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг", като това е пореден случай за увреждане на защитени територии и зони около село Синеморец в община Царево.

За зоната за птиците има заповед с изрична забрана за залесяване на земеделски имоти, а в защитена местност "Силистар" е изрично забранено залесяване на нетипични дървета. Но зоната за местообитанията е част от тези обекти от европейската мрежа "Натура 2000", за които България няма обявени цели и мерки за защита (в нарушение на европейските директиви, заради което еврокомисията даде страната на съд), а природният парк Странджа няма план за управление със зони и допустими дейности в тях (което пък е нарушение на Закона за защитените територии).

 

Най-четени