Полша изсече вековни гори, ЕК започна наказателна процедура 17.06 | 13:04

Седем природозащитни организации, сред които WWF, Грийнпийс и Birdlifе, скочиха срещу властта

От iNews.bg

Европейската комисия обяви, че започва наказателна процедура срещу Полша, тъй като страната предвижда все по-мащабни сечи в Беловежката гора.

Освен че е една от най-големите запазени вековни гори в Европа, "Беловежката пуща", както още е известен лесът, е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската мрежа Натура 2000.

Действията на Комисията са в отговор на сигнал, изпратен от седем природозащитни организации, сред които WWF, Грийнпийс и Birdlife.

Те оспорват решението на полското правителство да извърши сечи в големи райони от гората и, заедно с общността на полските експерти по горска биология и екология, заявяват, че сеч в планираните мащаби ще окаже голямо влияние върху цялата гора и ще нанесе особено значими щети на видовете, които зависят от мъртвата дървесина.

Такива видове са белогърбият и трипръстият кълвач, врабчовата и пернатоногата кукумявка, различни видове бръмбари, растения и гъби.

Смята се, че около 50% от биологичното разнообразие в Беловежката гора е зависимо от мъртва дървесина и по тази причина не е добра идея тя да се отстранява.

Природозащитните организации, автори на сигнала, коментират: "Радваме се, че Комисията реши да предприеме сериозни мерки, за да се гарантира защитата на Беловежката гора. Решението на полското правителство е сериозна заплаха за едно от последните места, които съхраняват дивата природа в Европа и е нарушение на правото на ЕС. Полското правителство има отговорността да защитава тази древна гора, която е дом на хиляди растителни и животински видове - сечта няма как да го запази за бъдещите поколения".

Групата от природозащитни организации призовава Варшава да се придържа към компромиса, постигнат през 2012 г. след намеса на Европейската комисия. Той ограничи сечта в гората, за да бъдат спасени най-ценните видове и местообитания, като същевременно се даде възможност за ограничено изсичане, за да се осигури дървесина за местните хора.

Водещи

Най-четени