„Зелените“ компании имат по-щастливи служители 18.10 | 10:47

Когато бизнесът полага усилия за устойчиво развитие, това се отразява и на продажбите, и на продуктивността

От Нели Минчева

Съществуват многобройни изследвания и проучвания за това какви са ползите за даден бизнес от въвеждането на природосъобразни практики и решения, използващи по-малко и по-екологично чисти ресурси.

Ново университетско проучване доказва нещо повече – дори и работниците и служителите в „зелените“ компании се чувстват по-добре от колегите си в конкурентни групи, които не обръщат внимание на екологията.

Хората, ангажирани със „зелен“ бизнес, ценят повече работодателя си, както и собствения си труд, който считат за по-полезен за обществото.

Професор Ант Глейвъс от американския Mendoza College дава пример с мандра, в която продуктивността е нараснала значително, след като са били започнати „зелени“ инициативи. По принцип млечната индустрия е отговорна за около 2% от глобалните вредни емисии, като намаляването на този дял е сред основните нови цели на сектора.

Когато даден производител положи усилия в тази посока, според направеното изследване, работещите за него ценят работата си още повече.

Същото може да се каже и за потребителите. „Устойчивостта (в развитието) е основен двигател за ръста на продажбите. Липса на устойчивост в индустрията няма да повлияе негативно върху любовта на потребителите към млякото... Те се интересуват повече от вкуса и качеството, но хората ще пият още повече мляко, ако вярват, че то е произведено разумно“, допълва професорът.

Водещи

Най-четени