Нови улики около тайните на живота 31.01 | 07:16

Учени откриха как може да са се образували градивните „тухли“ на протеините

От Георги Георгиев

Специалисти по органична химия от Университета на Йорк са направили значителен напредък в разбиранията си за произхода на въглехидратите (захари), които формират градивните блокове на живота.

Екипът, ръководен от д-р Пол Клар, е пресъздал процес, който може би се е случил преди милиарди години, още преди появата на първите живи организми на Земята – прокариотните цианобактерии.

В сътрудничество с учени от Нотингамския университет те направили първите стъпки към това, как простите захари като терозин и еритрозин са се развили в първичните океани на Земята.

Всички органични молекули могат да съществуват в две форми: ляво (L) и дясно (D) ориентирани – т.нар. хиралност (от χέρι – ръка (гр.). Всички захари в биологията, които организмите могат да усвояват, имат D - форма, докато всички аминокиселини, които оформят пептидните вериги и протеините, са с L-ориентация.

По време на експериментите си изследователите открили, че с помощта на ляво ориентираните аминокиселини могат да катализират реакции, които да водят до образуването на предимно дясно ориентирани форми на захарите.

За целта учените използвали прости изходни вещества, за които се вярва, че са присъствали в първичния бульон на океаните в ранната Земя. Поради тази причина експериментът им може да обясни как са се появили въглеводородите и защо десните форми на захарите доминират в природата.

Днес продължават да съществуват множество фундаментални въпроси около произхода на живота, като много хора смятат, че те са от биологично естество. Но до момента, в който неживата материя се превърне в жива, всичко е въпрос на химия, обяснява д-р Кларк.

"Опитваме да се разберем химическия произход на живота. Един от интересните въпроси е откъде идват въглехидратите, тъй като те са градивните елементи на молекулите на ДНК и РНК", допълва ученият.

Водещи

Най-четени