Съкровищата на Зографския манастир - достъпни в уникална библиотека 01.07 | 13:40

Светата обител предоставя безценния си архив на СУ

От iNews.bg

Историческите съкровища на Зографския манастир ще станат достъпни до всички любопитни погледи в уникална електронна библиотека. Това стана ясно, след като ректорът на Софийския университет проф. дин Иван Илчев и игуменът на Зографската света обител архимандрит Амвросий подписаха договор за предоставяне на права за използване на част от цифровизирания архив на Зографския манастир и създаване на Зографска електронна научно-изследователска библиотека към Софийския университет.

Със създаването на електронната библиотека най-старото и авторитетно висше училище в България става единствената институция, на която Зографският манастир предоставя достъп до безценния си архив.

Цифровизирането на архива на Зографския манастир се извършва от преподаватели в катедра "Кирилометодиевистика" на Факултета по славянски филологии на Софийския университет. От 2009 г. екипът, към който наскоро се присъединиха и преподаватели от Богословския факултет на Софийския университет, работи по описанието и дигитализирането на ръкописния и архивен фонд. Въз основа на старите налични каталози се прави ново описание на славянските ръкописи.

В момента Зографската електронна научно-изследователска библиотека към Софийския университет съдържа 286 архивни единици, дигитализирани копия на ръкописи от духовното и културно наследство на Светата обител. Базата данни е динамична и ще бъде непрекъснато развивана и обогатявана.

Първите 28 ръкописа са заснети през юни 2010 г, а днес вече цялата Славянска сбирка е дигитализирана. В процеса на цялостно преустройство на библиотеката са намерени над двеста неизвестни славянски ръкописа извън вече каталогизираните от Кодов, Райков и Кожухаров 286, както и около 120 музикални славянски ръкописа. Предстои заснемането на гръцките ръкописи, които са над двеста, както и на огромния комплекс от архиви, който е почти изцяло неизучен.

Водещи

Най-четени