Заявяваме в НАП къде ще прехвърлим вноските си за втора пенсия 05.08 | 20:18

Наредба дава възможност да преместим осигуровките за старост от частния в държавния фонд и обратно

От iNews.bg

Осигурените лица, които искат пенсионните им вноски от частните пенсионни фондове да се прехвърлят и превеждат изцяло във Фонд "Държавно обществено осигуряване", могат да го направят със заявление в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) по адресна регистрация. Ако обаче после пожелаят да се осигуряват отново и в частен пенсионен фонд, могат да го направят пак със заявление в НАП.

Това предвижда одобрена проект на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация. Проектът е публикуван за обществено допитване на сайта на Министерството на финансите.

Частните пенсионни фондове ще подготвят справка за индивидуалната партида на лицата, които прехвърлят парите си за втора пенсия към бюджета на Фонд "Обществено осигуряване". Същата справка ще изготвя и НАП при обратното прехвърляне – от общественото осигуряване към частните пенсионни фондове.

До 15-то число всеки месец пенсионните дружества и приходната агенция трябва да са обменили информация да подадените от осигурените лица заявления за прехвърляне на вноските.

 

Наредбата предвижда още осигурителните вноски за пенсия да постъпват в специални сметки на НАП в БНБ, ако осигурените лица са избрали държавното обществено осигуряване. Натрупаните лихви ще се поделят пропорционално между пенсионно-осигурителните дружества и фонд "Пенсии" на Националния осигурителен институт (НОИ).

Водещи

Най-четени