2 допълнителни каси отваря "Топлофикация" в София 16.08 | 16:33

На двете каси в центъра ще бъдат връщани пари на всички, които са надплатили за парно

От Кремена Бедерева

На две каси на "Топлофикация" в центъра на София ще бъдат връщани пари на всички, които са надплатили за парно. Това съобщиха от столичното топлофикационно дружество.

Двете допълнителни каси са на бул. "Княз Ал. Дондуков" и бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев". На отделен ред в месечните съобщения, които абонатите предстои да получат, ще бъде записана начислената сума за доплащане или връщане след изравнение. Доплащането и получаването сумите за връщане започва от утре - 17 август.

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода, могат да бъдат внесени във всяка каса на дружеството или по безкасов път.

Всички, които имат да получават суми и нямат просрочени задължения, могат да изберат дали да получат парите си в брой или да оставят сумата за покриване на следваща сметка.

От сумата за връщане се приспада дължимото по сметката за съответния месец или за просрочените месеци, а оставащите пари, според желанието на потребителя, може да се получат в брой или да се оставят за покриване на следващите задължения.

Няма краен срок за получаване на сумите. Ако клиентите пожелаят да получат парите си в брой, трябва да отидат в Отдела за обслужване на потребителите в съответния топлорайон и да представят документ за самоличност. В случай, че не са титуляри на партидата, трябва да носят и нотариално заверено пълномощно.

Водещи

Най-четени