КЗК е отменила класиране в конкурс в "ТЕЦ Марица изток 2" 01.06 | 14:32

Комисията отменила класирането за модернизация на автоматизирана система в "ТЕЦ"-а

От Кремена Бедерева

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила като незаконосъобразно решение на Съвета на директорите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за обявяване на класиране на обществена поръчка с предмет: "Разширение и модернизация на съществуваща АСУТП на блок - 5 и реинженеринг на приложното програмно осигуряване". Това съобщиха от пресцентъра на комисията.

Производството е образувано след постъпила жалба от страна на "Кибернетика и ко" ООД.

Според КЗК в решението на възложителя и в протокола на комисията за провеждане на процедурата не се съдържат мотиви за отстраняването на жалбоподателя, което е съществено процесуално нарушение и основание за отмяна на обжалвания акт.

Комисията връща преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие.

 

Водещи

Най-четени