Ще имаме месец да си кажем мнението за нови закони 26.08 | 14:24

Удължава се срокът за оценка на въздействието на нови нормативни актове, ще се съгласуват и с евронормите за правата на човека

От Кристиан Костурков

Срокът за обществени обсъждания на нови закони, наредби, актове на местното самоуправление и др. ще бъде удължен над два пъти. Такова решение взе днес на заседанието си Министерски съвет. Чрез приетите изменения в Закона за нормативните актове, се удължава срокът, в който ще се изготвя въпросната оценка. В момента той е 14 дни, а идеята е да бъде удължен на 30.

Така институции, учреждения и обикновените хора, които ще бъдат засегнати по някакъв начин от въвеждането на нова или променена нормативна уредба, ще имат повече време да направят своите анализи и да установят преките и косвените ефекти от такива актове и за изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици, на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми.

В предложените и приети от правителството промени се предвижда вариант при определени обстоятелства срокът за обществени консултации да бъде 14 дни, но причината за подобни изключения трябва задължително да бъде подробно обоснована от вносителя. В приетия проект се предлага също провеждането на обществени обсъждания на проекти, изготвени от изпълнителната власт или орган на местно самоуправление, да се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg, поддържан от администрацията на Министерския съвет.

Друго нововъведение в Закона за нормативните актове, което се предлага да бъде гласувано и от депутатите, е при всеки нов такъв или нанасянето на изменения, преди да бъдат приемани, те да бъдат съгласувани с евронормите за правата на човека. Така всеки закон, наредба и т.н. ще трябва първо да преминат през предварителен преглед на съответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Водещи

Най-четени