ЕС дава нови €500 млн. на Украйна 30.11 | 13:52

С тези пари от 2014 г. насам Киев вече е получил €3.3 млрд. помощи

От iNews.bg

Европейската комисия, действаща от името на ЕС, одобри днес изплащането на първите 500 милиона евро от новата програма за макрофинансова помощ (МФП) за Украйна.

С отпускането на тази сума общият размер на макрофинансовата помощ, която от 2014 г. ЕС започна да предоставя и на Украйна, ще достигне 3,3 милиарда евро — най-мащабната помощ от такъв вид за държава извън ЕС.

По линия на новата програма за МФП, одобрена от Европейския парламент и Съвета през юли 2018 г., на разположение на Украйна се предоставят до 1 милиард евро. Програмата помага на Украйна да покрие финансовите си потребности и подкрепя провеждането на широкообхватна програма за структурни реформи. Средствата за МФП се предоставят под формата на нисколихвени дългосрочни заеми, обвързани с прилагането на конкретни мерки на политиката, договорени в Меморандума за разбирателство.

Украйна изпълни ангажиментите си в областта на политиката, договорени с ЕС за освобождаването на първото плащане по програмата. Те включваха важни мерки за засилване на борбата с корупцията, подобряване на прозрачността на търговските регистри, подобряване на предвидимостта на данъчната среда и укрепване на управлението на държавните предприятия.

ЕС ще продължи да работи съвместно с органите на Украйна по програмата за реформи на страната, включително в онези области, които са свързани със следващото плащане по програмата за МФП.

Водещи

Най-четени