ЕС става световен лидер по достъпност за хора с увреждания 30.11 | 17:46

Постигнатото наскоро споразумение между ЕП и Съвета на ЕС ще стане факт до седмици

От iNews.bg

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания, който отбелязваме всяка година на 3 декември, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви:

Миналата година казах, че искам 2018 да стане годината на Европейския акт за достъпността. Много се радвам, че моето желание се сбъдна — преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът постигнаха временно споразумение, което се очаква да бъде финализирано през следващите седмици.

Споразумението ще подобри живота на над 80 милиона европейци с увреждания. Скоро те ще разполагат с по-достъпни продукти и услуги, като например телефони, компютри, електронни книги и електронна търговия. Това ще утвърди Европейския съюз като най-големия в света пазар за достъпни продукти и услуги и представлява практическо приложение на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г., чиято цел е да изградим Европа без бариери за всички европейски граждани. 

През 2018 г. постигнахме напредък по отношение на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Освен че постигнахме съгласие по Европейския акт за достъпност, всички държави членки са понастоящем страни по Конвенцията.

Твърдо съм решена да продължа да работя за постигането на едно по-приобщаващо общество. Поетапно превръщаме европейския стълб на социалните права в реалност, като изграждаме по-справедлива и по-социална Европа за всички.

Водещи

Най-четени