Европейските АЕЦ минаха успешно тестовете за безопасност 04.10 | 14:44

Стандартите в повечето централи са високи, но има още какво да се направи, посочва ЕК

От Диана Цветкова

Няма повод за затваряне на атомни електроцентрали в страните от Европейския съюз, стана ясно от доклада на Европейската комисия за безопасността на всички АЕЦ в общността.

Докладът представя резултатите от проведените стрес-тестове на всички атомни реактори в ЕС, които започнаха след земетресението в Япония през 2011 г. и последвалата радиационна авария в АЕЦ "Фукушима I". Основната цел бе да се направи оценка на устойчивостта на централите в случай на природни бедствия, по-специално наводнения и земетресения.

Стандартите за безопасност на атомните електроцентрали в Европа по принцип са високи, но не във всяка страна членка се прилагат най-добрите практики и затова се препоръчват по-нататъшни подобрения на показателите за сигурността. Затова и ЕК ще предложи законодателни мерки за по-нататъшно повишаване на ядрената безопасност в общността.

"Като цяло положението е удовлетворително, но няма място за самодоволство. Всички участващи органи трябва да работят, за да гарантират, че във всяка една атомна електроцентрала

в Европа се прилагат най-високите стандарти за безопасност. В интерес на безопасността на нашите граждани", заяви комисарят по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер на специална пресконференция.

Сегашните стандарти за изчисляване на риска от земетресения не се прилагат при 54 реактора, или около 37% от всички в ЕС, а за наводнения – при 62 реактора (43% от всички). Изчисляването на риска от трусове и наводнения следва да се извършва въз основа на период от 10 000 години, вместо много по-кратките срокове, използвани понякога, се посочва в доклада.

Препоръчва се във всяка АЕЦ на място да има сеизмични уреди за измерване и предупреждаване за възможни земетресения. Такива измервателни уреди трябва да бъдат

инсталирани или подобрени при 121 от общо 145-те проверени реактора.

Следва да има инсталирани системи за контролирано изпускане от херметичната обвивка, които да са снабдени с филтри, позволяващи безопасно снижаване на налягането в обвивката на реактора в случай на авария. 32 реактора все още не са оборудвани с такива системи.

Съоръженията за справяне с тежки аварии трябва да се съхраняват на места, защитени дори в случай на общо разрушаване, откъдето те да са бързо достъпни. Засега това не е направено при 81 реактора в ЕС.

Стандартът за наличие на резервна контролна зала, която да се използва в случай, че при авария главната контролна зала стане непригодна за хора, не е спазен в 24 реактора.

След доклада, регулаторните органи в страните-членки трябва да изготвят и предоставят до края на 2012 г. конкретни планове за действие с график за изпълнението им, като в началото на 2013 г.

плановете ще бъдат проверени, за да се потвърди, че се прилагат препоръките от стрес-тестовете.

През юни 2014 г. ЕК ще докладва за прилагането на препоръките.

В началото на 2013 г. ЕК ще представи проект за промени в Европейската директива за ядрена безопасност. Измененията ще акцентират върху изискванията за безопасност, задачите и правомощията на регулаторните органи в областта на ядрената енергетика, прозрачността, както и върху наблюдението.

Ще последват и допълнителни предложения, свързани със застраховането и отговорността за ядрените обекти и максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи.

"Процесът на изпитване на аварийни натоварвания също така подчерта необходимостта от допълнителна работа върху ядрената сигурност (предотвратяване на злоумишлени действия), за която основната отговорност носят държавите членки", се посочва в доклада.

Най-четени