Европейският омбудсман държи под око забавените плащания на ЕК 21.02 | 12:20

Комисията се оказва длъжник на НПО, изследователи и частни компании. Някои дори се притесняват да се оплачат, за да не загубят ЕК като клиент

От iNews.bg

През последните години Европейската комисия значително е намалила забавените плащания. Това се казва в официално становище на европейския омбудсман Никифорос Диамандурос.

През 2008 година забавените плащания са били над 22% от общите. Година по-късно те намаляват до 14% от общите. Проблемът обаче все още е налице и Диамандурос призова европейските чиновници по-бързо да изплатят забавените суми от 2010 година.

Забавените плащания от страна на Европейската комисия не са резултат от финансовата криза. От 1995 година досега европейският омбудсман е завел 60 разследвания, свързани с този проблем.

Най-много оплаквания са изпращани от страна на неправителствени организации, частни компании и изследователски центрове. Всички те са спечелили европейски проект,чрез който са финансирани техни действия. Средствата обаче се бавят.

Причината за това е липсата на координация и голямата бюрокрация, показват проучванията на омбудсмана. В някои случаи и самите компании, на които не е платено, се опасяват да потърсят подкрепата на други институции, защото се страхуват да не загубят ЕК като клиент.

Водещи

Най-четени