Законите на ЕС ще важат и за газопроводи, идващи извън Общността 04.04 | 14:29

Може да има и изключения от правилата, но това ще решава ЕК за всеки случай отделно

От iNews.bg

С цел да гарантира правната сигурност за доставчиците и конкурентни доставки на природен газ за всички европейци, евродепутатите гласуваха нови правила за пазара на синьо гориво, които ще обхванат и газопроводи, идващи от страни извън ЕС.

Евродепутатите приеха реформа на правилата за този пазара, като днес, с 465 гласа "за", 95 гласа "против" и 68 гласа "въздържал се", за разширява прилагането на правилата на ЕС (вкл. правилата на ЕС относно конкуренцията) за всички газопроводи, които влизат на територията на Общността от страни, които не са члнеки.

Изменените правила ще създадат по-конкурентен пазар на газ в ЕС, като гарантират, че собствениците на газопроводите, които влизат на територията на ЕС, са различни от тези на доставките на газ. Газопроводите трябва да бъдат достъпни за други оператори, както гласят правилата за вътрешен пазар на газ в ЕС. Потребителите ще могат да се възползват от повече конкурентост и следователно от по-ниски цени.

Тази реформа също уточнява правната рамка за бъдещи проекти на газопроводи със страни извън ЕС, които ще включват и Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС.

Изменените правила предоставят изключителна компетентност на ЕС, що се отнася до сключване на споразумения за нови газови линии в ЕС от страни извън него, както и за предоставяне на дерогации. Комисията има право да разреши на държава-членка, в която се намира първата входна точка, да започне преговори за доставки на газ от нов газопровод от страна извън ЕС, при условие че това не е в противоречие с правото на ЕС или в ущърб на конкуренцията или сигурността в ЕС. Страната трябва да се консултира с останалите засегнати страни членки, преди да поиска такава дерогация от правилата на ЕС, и зависи от Европейката комисия да прецени дали да даде такава дерогация.

За съществуващи газопроводи (свързани с газопроводи на ЕС преди влизането в сила на директивата), държава членка може да вземе решение за дерогация в рамките на една година след влизането в сила на директивата, ако не е в ущърб на конкуренцията.

След гласуването, докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша) заяви: "От сега нататък всички газопроводи от страни извън ЕС, включително Северен поток 2, ще трябва да спазват правилата на ЕС: достъп на трети страни, отделяне на собственост, недискриминационни тарифи и прозрачност. Това означава по-силен енергиен сектор на континента ни. Това винаги е било главната цел на Европейския парламент и съм много щастлив, че успяхме да я постигнем. ”

След официалното одобрение от министрите на ЕС, тази директива ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това. Държавите членки имат 9 месеца да приведат националното си законодателство в съответствие с директивата.

Над 70% от природния газ в ЕС се внася от страни извън ЕС, главно от Норвегия, Русия и Алжир и най-често чрез газопроводи.

Водещи

Най-четени