Близо милион българи са били на екскурзия през второто тримесечие 22.08 | 12:29

Всеки е похарчил средно 130 лева за пътуването у нас и 490 за чужбина

От iNews.bg

Почти един милион българи (909.1 хил.) са реализирали туристически пътувания в страната и в чужбина през второто тримесечие на годината като всеки средно е похарчил 130 лева за екскурзия у нас и 490 за чужбина.

Преобладаващата част от българските граждани - 80.7%, са пътували само в страната, 15.7% - само в чужбина, а 3.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2015 година общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 10.3%, като пътувалите в страната и чужбина се увеличават със 112.4%, пътувалите само в страната - с 19.1%, докато пътувалите само в чужбина намаляват с 20.2%, показват предварителните данни за туризма на Националния статистически институт.

През второто тримесечие на 2016 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 - 44 години (42.4%), като 18.7% от тях са пътували в чужбина. Същевременно в страната най-много са пътували лицата на възраст 15 - 24 години - 92.1%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел "почивка и екскурзия”, посочени съответно от 42.3 и 68.8% от тях.

През второто тримесечие на 2016 г. като самостоятелни са били регистрирани 759.4 хил., или 87.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.2%, а на тези в чужбина - 60.4%.

Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 39.6%, а в страната - 6.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 34.8%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 35.4%.

През второто тримесечие на 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 130.64 лв. в страната и 492.81 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 154.91 лв. в страната и 951.49 лв. в чужбина.

Водещи

Най-четени