Близо 300 хил. българи избрали чужбина за почивка през юли 28.08 | 17:05

В същото време почти 1.2 млн. чужденци пък са дошли с тази цел у нас

От iNews.bg

Близо 300 хил. българи са избрали чужди курорти за лятната си почивка през юли. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за пътуванията. Екскурзиите и почивките обаче не са №1 като причина за излизане извън страната.

Общо 665.7 хил. наши граждани са пътували зад граница през миналия месец. Което представлява ръст от 15.3% спрямо юли 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина през юли т.г. формират пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, които са 42%. На второ място вече се нареждат пътуванията с цел почивка и екскурзия – 40.7%. По работа извън България през юли са ходили 17.3% от пътувалите.

В сравнение с юли 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - с 26.9%, със служебна цел - с 21.4%, и с други цели - с 4.0%. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия - с 53.0%, Австрия - с 34.9%, Испания - с 32.4%, Франция - с 29.2%, Обединеното кралство - с 19.5%, Румъния - със 17.0%, Гърция - с 11.9%, Германия - с 11.5%, бившата югославска република Македония - с 10.8%, Сърбия - с 4.9%, Турция - с 3.1%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация – с 13.4%, Чешката република - с 9.6%, и други.

За разлика от нас обаче чужденците, пристигнали у нас през юли 2017 г., са го направили предимно с цел почивка или екскурзия. Тези пътувания формират почти 60 на сто от посещенията у нас. През миналия месец до България са пътували малко над 2.022 млн. чужди граждани, което представлява ръст от 8% спрямо същия месец на 2016 г. А дошлите на почивки и екскурзии у нас чужди граждани възлизат на близо 1.2 млн. души.

Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 12.5%, с цел почивка и екскурзия - с 9.6%, и с други цели - с 4.6%. От общия брой чужденци, посетили България през юли 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.3%, или с 9.8% повече в сравнение със същия месец на предходната

година. Увеличават се посещенията на граждани от Испания - с 31.9%, Обединеното кралство - с 31.3%, Италия - с 19.1%, Гърция - с 19.1%, Белгия - с 15.8%, Полша - с 12.4%, Холандия – с 9.7%, Румъния - с 9.4%, Германия - с 8.0%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Словакия - със 7.5%, Австрия - с 6.9%, и други. От европейските държави, които не са членове на ЕС, най-голям ръст се наблюдава от Украйна 19.7%. Вероятно това се дължи и на отпадането на визите за украинците за краткосрочните им пътувания до ЕС.

През юли 2017 г. сред чужденците преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 59.1%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 34.2%, и със служебна цел - 6.7%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.9% от всички посещения на граждани от Израел и 93.3% - от Руската федерация, а с други цели са 73.8% от посещенията на граждани от Румъния и 69.7% - от Турция.

Водещи

Най-четени