Над 2 млн. българи ще ходят на море през лятото, повечето - на нашето 24.04 | 18:01

70% от тези, които не планират лятна ваканция, не са имали такава и през последните 5-10 години

От iNews.bg

40% от пълнолетните българи планират да ходят на почивка това лято, а повече от половината (55%) не планират. 5% са тези, които не знаят или все още не са взели решение за почивка летния сезон. Това показват резултатите от обществено проучване на изследователски център "Тренд", направено по поръчка на вестник "24 часа", посветено на нагласите на българите към предстоящия летен туристически сезон. Изследването е представително и е проведено сред 1004 пълнолетни български граждани по метода "лице в лице". Теренът на проучването е осъществен между 30 март и 5 април 2018 г.

В демографските разбивки, се регистрират по-високи нива на планиране на почивка това лято сред младите групи – 18-29 г. и 30-39 г., както и сред живеещите в столицата. Хората на възраст над 60 години и живеещите в селата, са сред тези, които в най-малка степен планират да почиват това лято, което може да се обясни с по-трудната мобилност, финансови причини и здравословно състояние.

Основната причина сред посочилите, че не планират да ходят на почивка това лято, е липсата на финансови възможности (70%), като тук се регистрира и динамика спрямо образователния статус – тези с висше образование и живеещи в столицата в по-малка степен изтъкват финансовия аргумент. Една пета от българите, които не планират почивка това лято, декларират, че не са ходили на почивка през летния сезон от между 5 и 10 години. Висок е процентът и на тези, които декларират, че не са ходили на почивка през лятото повече от 20 години, като спрямо възрастовите разбивки, си личи, че това са в най-голяма степен хората над 70 години.

Всеки четвърти от деклариращите, че планират почивка това лято, посочва чужбина като избрана дестинация. За 51% от планиращите, водеща опция е българското Черноморие, а 13% пък посочват почивка в планината. Единствено сред живеещите в столицата, опцията "чужбина" е с лек превес (35%) спрямо опцията да се почива на Черно море (34%).

За планиращите да ходят в чужбина на почивка това лято, най-предпочитаното място е Гърция (58%), а след това е Турция (18%). Близостта на двете ни съседки е едно възможните обяснения за тези нагласи, както и икономически по-изгодните оферти, които предлагат двете държави. Всеки трети от планиращите да почива в чужбина обаче посочва, че основната причина да избере да почива извън България, са по-качествените туристически услуги. Всеки пети пък намира по-добри ценови оферти от тези в България. 

Сред деклариращите, че планират почивка на българското Черноморие, категоричен фаворит за 68% от тях е южната част, спрямо едва 19%, които предпочитат северното Черноморие. Тези данни се обясняват и с факта, че има по-голямо струпване на развита курортна база в южната част на Черноморието ни. Сред възрастовите групи се откроява динамика при тези на възраст между 60-69 години, като 36% от тях предпочитат северното Черноморие. Хипотезата за тези натрупвания е, че северните курорти предлагат повече спокойствие, което често е водещ мотив за избор сред по-възрастните българи.

63% от българите, от посочилите, че плануват почивка, декларират, че ще прекарат ваканцията със семейството си. Малко повече от една четвърт, споделят, че ще отидат на почивка това лято с приятели.

Повече от половината българи, които възнамеряват да почиват това лято, споделят, че започват да търсят оферти за настаняване по-малко от 2 месеца преди самата почивка. Едва 13% започват да избират място повече от 3 месеца преди ваканцията си, а 17% стартират тази дейност между 2 и 3 месеца предварително.

За всеки четвърти (25%) курортът/самото място е водещ критерий при плануване на почивката им. Вторият водещ мотив за избор е цената на нощувките – 19%, а наличието на ол инклузив пакети е водещо за избора при 13% от планиращите. Цената на нощувките е в най-малка степен водеща като мотив за живеещите в София, което е обяснимо с оглед на по-високите доходи в столицата. Други 13% от планиращите, споделят, че се водят от това да е "тихо и спокойно". Спрямо възрастовите категории се отчита, че "тишината и спокойствието" е водещ критерий най-вече при хората над 60 години.

38% от българите, планиращи да почиват това лято, са на мнение, че през последните години България става по-добро място за летен туризъм, а 19% са на мнение, че става по-лошо място. Близо една трета (27%) от българите, планиращи почивка това лято, пък са на мнение, че няма промяна в условията за летен туризъм в България. Близо половината от българите (46%), планиращи почивка това лято,смятат, че българските туристи, в сравнение с чуждестранните, не са еднакво обслужвани и не получават същото качество. 37% не споделят това мнение. 

Водещи

Най-четени