Само един от 6 българи ходи на почивка в чужбина 22.08 | 12:03

Близо 40% от разходите ни по време на такива пътувания са отивали за храна

От iNews.bg

Приблизително един от всеки шестима българи, които са ходили на почивка през пролетта, са избрали дестинация в чужбина. Всички останали са предпочели да разпуснат от работа у нас. Това показват данните на Националния статистически институт за периода април-юни т.г. През второто тримесечие 1.0849 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 77.7%, са пътували само в страната, 17.5% - само в чужбина, а 4.8% са пътували както у нас, така и зад граница. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 5.6%, като броят на пътувалите в страната намалява с 12.4%, докато броят на пътувалите в страната и чужбина, както и само в чужбина, се увеличава съответно с 58.3 и 22.4%.

През второто тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години - 431.4 хил., или 39.8% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 45 - 64 години - 80.4% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 22.5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (44.3%), така и в чужбина (65.6%) са били с цел "почивка и екскурзия".

През периода април-юни като самостоятелни са били регистрирани 1.4906 млн., или 91.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.5%, а на тези в чужбина - 65.4%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 39.8%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 29.2%. През второто тримесечие средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 180.89 лв. в страната и 610.77 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 157.73 лв. в страната и 1 053.72 лв. в чужбина.

Водещи

Най-четени