Чехия, Румъния и Испания са топ дестинациите на българите, пътували в чужбина 29.08 | 12:10

Все повече чужденци идват у нас както по работа, така и на почивки и екскурзии, сочи статистиката

От iNews.bg

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. или с 9.2% над регистрираните през юли 2015 година, съобщиха от НСИ. В същото време 3 държави отчитат изключително сериозен ръст по отношение на предпочитанията на българите. Това са Чехия, Румъния и Испания, до които пътуванията са се увеличили съответно със 132.9%, 103.8% и с 40.7%. Статистиката отчита още ръст на пътуванията до Великобритания - с 22.1%, Австрия - със 17.8%, Италия - с 16.6%, Гърция - с 13.0%, Сърбия - с 12.6%, Германия - с 8.5%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Турция - със 17%, Украйна - с 16.3%, Руската федерация - с 9.1%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 37.0%, и пътуванията със служебна цел - 16.4%. В сравнение с юли 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели - с 19.8%, и със служебна цел - с 13.0%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 3.1%, предаде БГНЕС.

През юли 2016 г. с други цели са били 66.9% от пътуванията към Румъния и 61.9% - към Турция. Пътуванията със служебна цел към Руската федерация са 65.6%, а тези към Гърция и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 70.0 и 57.4% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През юли 2016 г. посещенията на чужденци в България са 1 872.4 хил., или с 14.7% повече в сравнение с юли 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 25.6%, с цел почивка и екскурзия - с 20.6%, и с други цели - с 4.6%.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 61.3%, или с 20.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Чешката република - със 73.3%, Полша - с 36.0%, Унгария - с 34.6%, Франция - с 31.1%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Португалия - с 13.0%, Словения - със 7.8%, Словакия - с 0.8%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни” - с 9.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Норвегия - със 71.8%.

През юли 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 58.3%, следвани от посещенията с други цели (включително гостувания и транзитни преминавания) - 35.2%, и със служебна цел - 6.5%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 98.7% от всички посещения на граждани от Израел и 94.4% - от Руската федерация. Служебните пътувания са 44.2% от всички посещения на граждани от Испания и 43.3% - от Италия, а с други цели са 74.5% от посещенията на граждани от Турция и 72.9% - от Румъния. 

Водещи

Най-четени