10 хил. нашенци ходили до Италия през февруари, близо 13 хил. - до Испания 27.03 | 12:00

Двете най-засегнати от COVID-19 европейски страни обаче далеч не са сред топ дестинациите ни

От iNews.bg

10 000 българи са пътували до най-засегнатата държава в Европа от коронавируса – Италия, през миналия месец. Това показват данните на Нацоналния статистически институт (НСИ). Кризата на Апенините започна именно през миналия месец. Още повече са българите, пътували през февруари до Испания – 12.9 хил., където ситуацията с COVID-19 също е много сериозна, макар и през миналия месец нещата да не бяха ескалирали. В същото време обаче двете европейски държави далеч не са сред топ дестинациите за българите през февруари. Най-много пътувания българите са имали до съседните ни страни.

Тастистиката показва, че пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2020 г. са общо 400.6 хил., или с 1.0% над регистрираните през февруари 2019 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Австрия - с 6.2%, Испания - с 4.6%, Турция - с 3.9%, Република Северна Македония – с 3.7%, Германия - с 1.7%, Обединеното кралство - с 1.4%, Франция – с 1.0%, Сърбия - с 0.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Италия - с 16.1%, Чешката република - с 4.2%, Нидерландия - с 3.4%, Гърция - с 3.3%, Румъния – с 0.5%, и други.

В сравнение с февруари 2019 г. e регистрирано увеличение на пътуванията със служебна цел - с 2.9%, и с цел "почивка и екскурзия" - с 1.5%, докато тези с цел "други" намаляват с 0.2%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2020 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, бучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.2%, следвани от тези със служебна цел - 27.8%, и с цел почивка и екскурзия - 23.0%.

През февруари 2020 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 86.1 хил., Гърция - 62.8 хил., Румъния – 45.0 хил., Сърбия - 38.2 хил., Република Северна Македония - 30.4 хил., Германия - 22.7 хил., Австрия - 16.2 хил., Франция - 13.4 хил., Испания - 12.9 хил., Италия - 10 хил.

През февруари 2020 г. посещенията на чужденци в България са 508 хил., или с 5.2% повече в сравнение с февруари 2019 година. Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 6.6%, "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 6.0%, и "служебна" - с 0.6%. Транзитните преминавания през страната са 25.1% (127.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.2%, или с 1.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Белгия - с 25.6%, Австрия - с 23.2%, Германия – със 7.1%, Гърция - с 4.5%, Румъния - с 2.7%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Полша – със 17.4%, Франция - със 7.8%, Италия - с 6.4%, и други.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 11.0%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 19.3%.

През февруари 2020 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 42.4%, следвани от посещенията с други цели - 38.8%, и със служебна цел - 18.8%.

Най-много посещения в България през февруари 2020 г. са реализирали гражданите от: Турция - 95.8 хил., Румъния - 63.0 хил., Сърбия - 57.0 хил., Гърция - 53.8 хил., Република Северна Македония - 43.2 хил., Обединеното кралство - 32.7 хил., Украйна - 16.9 хил., Израел - 16.3 хил., Германия - 14.0 хил., Руска федерация - 10.9 хиляди.

Водещи

Най-четени