Прокуратурата иска информация от държавните органи за мерките срещу високите цени на храните 09.03 | 19:30

Исканата информация следва да бъде изпратена до ВАП в спешен порядък

От iNews

Върховна административна прокуратура (ВАП) се самосезира във връзка с медийни публикации, в които се съобщава за предприети или предлагани от държавни органи мерки за ограничаване на инфлацията и ръста на цените на основните потребителски стоки, продавани на територията на Република България.

Съобразявайки конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността и по-конкретно въз основа на чл. 127 т. 5 от Конституцията, както и на основание чл. 145 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт, ВАП изиска информация от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и Комисията за защита на потребителите. Информацията следва да съдържа данни за установяване на незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съответен административен орган при осъществяване на законовите му правомощия във връзка с контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на пазара на стоки, регулации при определяне на извършваните услуги и техните цени на стоковата борса, както и противодействие срещу нелоялни търговски практики, водещи до завишаване на цените на стоки и услуги.

В зависимост от получените сведения, прокурорът при ВАП ще прецени има ли необходимост от изискване на допълнителна информация и от други държавни органи.

В случай, че бъдат установени незаконосъобразни актове, във ВАП ще се извърши преценка за протестирането им пред съответен съд. При данни за противоправни действия или бездействия на съответните органи прокурорът ще рeализира правомощията си по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за преустановяването им, а при констатиране на данни за извършено престъпление по смисъла на НК – те ще се изпратят на компетентната прокуратура с оглед образуване на наказателно производство.

Исканата информация следва да бъде изпратена до ВАП в спешен порядък.

Водещи

Най-четени