Държавата създава 4 служби за киберсигурност 03.04 | 12:37

Ресорните министерства ще администрират въпросните органи

От iNews.bg

Правителството определи административните органи, към които ще бъдат създадени национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност. Това е важен етап от изграждането на националната институционална система в областта на киберсигурността.

Министърът на енергетиката е определен за административен орган в сектор "Енергетика", министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията - за секторите "Транспорт", "Цифрова инфраструктура" и "Цифрови услуги", министърът на здравеопазването – за сектор "Здравеопазване", както и министърът на регионалното развитие и благоустройството - за сектор "Доставка и снабдяване с питейна вода". По този начин министрите ще определят операторите на съществени услуги в посочените сектори, както и ще осъществяват координация и контрол върху дейността им, свързана с мрежовата и информационната сигурност.

Със същото решение кабинетът прие и Методика за определяне на операторите на съществени услуги. С нейна помощ административните органи ще извършат оценка на услугите в секторите. Целта е да бъдат ограничени мащаба, честотата и въздействието на киберинцидентите и да бъдат повишени надеждността, устойчивостта и ефективността на мрежите и информационните системи на всички субекти в обхвата на Закона за киберсигурност.

Водещи

Най-четени