Заплатите на военните - по нова формула 11.09 | 18:47

Заплащането им да зависи не само от военното звание, но и от заеманата длъжност, предвиждат промени в закона

От Ани Романова

Заплатите на военните да зависят не само от военното звание, но и от заеманата длъжност. Това предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, публикувани за обществено обсъждане. Промените целят диференциране на възнагражденията на военнослужещите в зависимост от степента на компетентност и отговорност, съобразно разположението на длъжностите им в йерархичните нива и присвоените им военни звания. Проектът предвижда новата формула за определяне на заплатите на военните да влезе в сила от 1 януари 2019 г. Предложението трябва да бъде внесено за обсъждане в Министерския съвет, но за да стане факт, трябва да бъде гласувано и от парламента.

Ако промяната в закона мине през Министерски съвет и парламента, от началото на следващата година месечното възнаграждение на военнослужещите ще зависи не само от военното им звание, но и от заеманата от тях длъжност. По подобен начин се определяха военните заплати до 2003 г. В момента у нас има 21 военни звания. По предварителни разчети длъжностите ще бъдат разпределени в до 99 длъжностни нива.

 

От Министерство на отбраната смятат, че действащата законова уредба, която регламентира заплащането на труда на военнослужещите, не позволява справедливо диференциране на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, независимо от различните изисквания за заемането на длъжността, свързани с образование, квалификация, отговорност и тежест на изпълняваните задачи.

 

Важно условие за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи е въвеждането на по-големи разлики в заплатите, посочват от министерството. Смята се, че това е съществен стимул за по-качествено изпълнение на задълженията и за повишаване на квалификацията и образованието на военните.

 

Според експертите на министерството, промените ще дадат възможност за попълване на длъжности за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др., като това ще бъде стъпка към преодоляване на некомплекта в армията.

 

 Проектът предвижда също военнослужещите, чиито месечни възнаграждения по новия закон са по-ниски от получаваните сега, да запазят размера на възнагражденията си. Това ще стане чрез лична временна добавка, която ще се включва в основната месечна заплата.

 

Срокът за обществено обсъждане на промените е 14 дни. Предложението трябва да бъде гласувано от Министерския съвет, а след това и от Народното събрание. За да влязат в сила, промените трябва да бъдат отчетени и при създаването на проектобюджета за 2019-та година.

Водещи

Най-четени