Избива ли ви на агресия? Пийте хапче "срещу война" 19.10 | 20:00

Скоро ще усмиряват конфликти и насилие с хапчета

От Антония Михайлова

Оказва се, че всички конфликти – от спора с комшията за мястото на паркинга до международните войни – имат една основа. Движат ги не икономически и политически интереси, а законите на психологията.

Този извод са направили изследователи от университета в Масачузетс и са публикували резултатите в сп. American Psychologist.

Конфликтите и войните ръководят психологията на човека. Като изучили целия комплекс причини, лежащи в основата на световни, глобални, местни, локални и битови конфликти, учените изяснили, че причина за тях са неосъзнати, подсъзнателни психологически потребности на човека.

Оттук американските изследователи са направили извод, че ако комплексно, включително и медикаментозно, се въздейства на психиката на човека, то може да се неутрализират тези точки от главния мозък, които отговарят за нашата войнственост.

Така учените смятат, че са открили пътя, който може да се използва за съдействие на мира и завинаги да се опровергаят убежденията на политиците, че конфликтите са неизбежни.

"Ние не споделяме мнението, че войната е неизбежна, и твърдим, че разбирането на психологическите корени на конфликта може да увеличат вероятността от избягването на насилието като метод за решаване на конфликтите с другите", казва Бърнард Лейднър от Масачузетския университет, който е един от авторите на изследването.

Тъй като ученият и колегите му са убедени, че психологията, като наука, трябва да бъде използвана за подкрепа на мира, то по-скоро учените ще положат геройски усилия и в резултат на съвременни разработки вероятно в скоро време в аптеките ще се появи хапче, което да ни усмирява.

Водещи