Видеонаблюдението в селата е приоритет 30.03 | 11:18

Камери работят в селата Гавраилово, Самуилово и Крушаре

От iNews.bg

Тази седмица приключиха срещите на началника на Участък "Запад” старши инспектор Борис

Борисов с кметовете на населените места в обслужваната територия. Срещите се провеждат по места

от края на месец февруари и целят да запознаят обществеността с дейността на РУ-Сливен и

участъка през изминалата 2017 година, както и да се набележат предстоящите действия. Основни

теми в разговорите са средата за сигурност, пътната безопасност и информираността на населението

относно предпазването от кражби и различните видове измами.

Особено внимание е отделено на възможностите за поставяне на видеонаблюдение в селата.

Общинската администрация в Сливен е съдействала за поставяне на камери, които да следят за

спазване на обществения ред и евентуални престъпни посегателства, в селата Гавраилово,

Самуилово и Крушаре. Обсъдена е нуждата от изграждането на видеонаблюдение и в други села в

региона, като местата, на които следва да бъдат поставени камерите, са консултирани с

ръководството на РУ-Сливен и участък "Запад”. Това е съобразено с анализите на криминогенната

обстановка и конкретните особености на съответния район. Видеонаблюдението и неговата

ефективността са приоритет в съвместната работа на полиция и местна власт.

Засегнати са въпроси, относно пътната безопасност, като нуждата от изграждане на изкуствени

неравности, поставянето на пътни знаци, освежаване на пътната маркировка и други.

Обсъдени са проблеми от местен характер, свързани с липса на осветителни тела, бездомни кучета,

безпризорното пускане на животни в части градини и други.

Отчетено е доброто взаимодействие между кметовете и ръководството на РУ-Сливен, както и

ефективността от работата на нощните патрули, полицейските инспектори и криминалистите.

Участък "Запад” обслужва район, включващ 32 села, от които 9 планински, град Кермен, квартал

"Речица” , четири вилните зони, курортното селище "Сливенски минерални бани” и селище

"Качулка”. През 2017 година в участъка са регистрирани 107 престъпления. От анализа за дейността

през изминалата година се отчита запазване на високото ниво на разкриваемост, което е 63,8%,

през 2016 е отчетена 62% разкриваемост. Приоритети в предстоящата работа на участък "Запад” са

дейностите по противодействие и превенция на престъпленията срещу собствеността, пресичане на

незаконната търговия с черни и цветни метали, опазване на селскостопанската продукция и завишен

контрол по отношение на пътната безопасност. От началото на тази година е създадена организация

за присъствие на нощни полицейски патрули във всички 32 села от обслужваната територия.

Водещи

Най-четени