Интеграционните добавки на хората с увреждания ще се изплащат редовно 06.07 | 16:00

Необходимите промени в закона бяха приети единодушно от Националния съвет

От iNews.bg

На днешното си заседание Националният съвет за интеграция на хората с увреждания подкрепи с пълно единодушие проект за промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. С тях се уреждат всички нови административни производства за отпускане на месечна добавка за транспортни услуги, информационни и телекомуникационни услуги и обучение. Същият законопроект днес беше приет на първо четене в Народното събрание. Окончателното му гласуване би гарантирало, че хората с увреждания ще получават полагащите им се месечни добавки за социална интеграция без прекъсване.

По данни на Агенцията за социално подпомагане към края на май 497 145 лица с увреждания получават месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги, а 70 608 лица с увреждания получават месечна добавка за информационни и телекомуникационни услуги.

Заповедите за отпускането на посочените добавки са издадени преди решението на Върховния административен съд, с което се отменят разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Поради това плащането на месечните интеграционни добавки за транспорт и за ползване на информационни и комуникационни услуги не е спирано и ще продължи в нормативно регламентираните срокове.

Водещи

Най-четени