Мнозинството отсече: От 1 до 4 клас да може да се повтаря 03.07 | 14:27

Отговори в анкетата на МОН уплашиха Клисарова – има такива, които предлагат бой и забрана за кандидатстване като наказания на учениците, ако не си изпълняват задълженията

От iNews.bg

Учениците от 1 до 4 клас, които не са постигнали необходимите компетентности от учебната програма, трябва да полагат поправителни изпити и да повтарят класа. Така смятат мнозинството от 68,8% от участвалите в допитването на МОН за новия Закон за училищното образование, съобщи министър Анелия Клисарова.

На обратното мнение са 31,2% от участвалите в допитването. В него са се включили общо 8724 души, като учителите и възпиталите са 43,5%, родителите са 10,2%, студентите са 13%, а пенсионерите са 1,1%. 76% от всички, включили се в анкетата, са жени.

Министър Клисарова обясни, че 80% от учителите, попълнили анкетата, заявяват, че класът трябва да се повтаря. Родителите до 29-годишна възраст смятат, че няма нужда малките ученици да повтарят, но 61% от родителите в активната възраст са на мнение, че трябва да се повтарят класовете.

"Затова може би трябвало да се реши в първи и във втори клас учениците да не повтарят, но в трети и в четвърти клас критериите да са по-строги, за да са вече грамотни децата в четвърти клас", коментира Клисарова.

"47,3% от участниците в анкетата посочват, че не трябва да има национално външно оценяване в четвърти клас, като 54% от учителите не го искат и това ме изненада", каза министър Клисарова.

В анкетата е включен и отворен въпрос за това какви санкции да има за учениците като крайна мярка при неизпълнение на задълженията им. 21,1% от анкетираните смятат, че учениците трябва да бъдат изключвани от училището, според 16,3% те трябва да полагат общественополезен труд, а според 13,2% - да има финансова глоба за родителите. Министър Клисарова обяви, че е изненадана от две от предложените крайни мерки към учениците - според 0,2% трябва да се прилага "бой" като санкция, със същите проценти е и мярката да се забрани на провинили се ученици да кандидатстват във висши училища.

Един от най-сериозните въпроси в анкетата е кога да се завършва основното образование, посочи министър Клисарова. Тя съобщи, че 39,9 на сто от участниците в допитването искат основното образование да бъде от първи до осми клас, а други 39,4 на сто от анкетираните смятат, че то трябва да е от първи до седми клас. "Малката разлика в мненията основното образование да завършва в седми или в осми клас означава, че този въпрос остава "отворен", но вече няма да се обсъжда вариантът то да бъде до девети клас", заяви Анелия Клисарова.

Тя обясни, че най-голям дял от анкетираните, искащи основното образование да е в края на осми клас, е на учителите и на хората от малките населени места, както и на хората между 30 и 40 години. "По-младите хора - до 29-годишна възраст, предпочитат основното образование да е до седми клас", посочи Анелия Клисарова, цитирана от БТА.

Изследването показва още, че според 74,4% математическите гимназии трябва да имат статут както спортните и художествените училища, защото математиката се смята за талант. Министърът съобщи, че 69,3% от попълнилите допитването искат да има разрешителен режим за частните занимални, като най-голям дял от тях е на родителите и на учителите. "Сега има частни занимални без статут, които сами се организират", коментира министърът.

Водещи

Най-четени