Българският пенсионер - беден и изолиран 29.09 | 16:37

Нова лоша статистика за положението на възрастните хора у нас и в Европа

От iNews.bg

Европейският съюз като цяло е изправен пред проблема със застаряващото население.

През 2014 година делът на лицата на възраст 65 години и повече достига 18,5% и до 2080 година пенсионерите в ЕС ще са 30%. В частност делът на хората над 80-годишна възраст също да стане двойно по-голям – от 5 на 12% от общото население след 65 години.

Тази демографска тенденция изправя ЕС пред големи предизвикателства, особено по отношение на икономическата ситуация и социалното включване на възрастните хора.

e2ac998d-7c11-8126-9f5f-7647ad61fce0Държавите членки с най-висок дял на застаряващото население над 80 години са Италия (6,4%), Гърция (6%), Испания(5,7%). От друга страна най-нисък е процентът на пенсионерите в Ирландия, в Словакия (по 3%) и в Кипър (3,1%).

Само за последните 15 години делът на хората над 80 години в ЕС се е увеличил от 3,5% на 5,1%. данните показват, че през 2080 година един на всеки осем в ЕС ще е на възраст 80 години.

Що се отнася до продължителността на живота, най-голяма разлика между мъжете и жените има в Балтийските държави. Дадени са данни за България,където продължителността на живота на жените след 65-години е средно 18 години, докато във Франция и Испания – 23 години.

be4cf625-00f4-41c4-8dfd-c971711f9eacСредно в ЕС очакваната продължителност след 65 години е 21,3 за жените и 17,9 за мъжете.

Почти 20% от възрастните над 65-години в ЕС са били застрашени от социално изключване или бедност през 2013 година.

c14668dd-fcfa-8d21-8502-07495d8087e9Като цяло обаче този риск е по-висок за по-младите от 65. В тази категория заплашени са 25,9%. Най-застрашени са възрастните в България, Естония, Словения и Хърватия.

Водещи

Най-четени