Конфискуват пищова на прадядо от войната, ако може да гърми 20.06 | 15:08

Променят закона заради атентатите в Париж, слагат под строг контрол античните оръжия

От iNews.bg

Всеки българин, който притежава античен пистолет, пушка или друго огнестрелно оръжия, наследено от някой роднина, може да остане без него. Причината е в готвена промяна в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които се налагат от Европа във връзка с атентатите от Париж, предаде БГНЕС. Според публикуваните за обществено обсъждане текстове полицията ще получи правомощия да конфискува всякакви антични оръжия, които не са деактивирани или не са получили сертификат, доказващ, че са безопасни и могат да служат само като сувенир. Ако такъв липсва, пушкалата ще бъдат конфискувани. Новите изисквания на нормативната уредба, ако бъдат приети в предложения вид, ще важат и за колекционери.

С проектозакона се въвежда изискването за издаване на Сертификат за деактивиране за огнестрелно оръжие, направено трайно негодно за употреба чрез деактивиране, при което всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба. Предвижда се сертификатът за деактивиране да се издава от Главна дирекция "Национална полиция" или от районното управление по местонахождение на обекта за производство и ремонт. Сертификатът се издава от съответния компетентен орган въз основа на издаден констативен протокол от лица, притежаващи разрешение за производство или за ремонтни дейности.

Предлага се сертификатът за деактивиране да се издава в двуседмичен срок от датата на подаване на заявление. Сертификатът за деактивиране е по образец съгласно Регламента, отпечатан на български и английски език върху защитена бланка по утвърден от министъра на вътрешните работи графичен проект. Сертификатът трябва да бъде пазен от собствениците на оръжие, като при продажбата на деактивираното оръжие трябва да се предава на новия собственик.

Предвиждат се и санкции за лицата, които притежават разрешение за деактивиране на оръжия и се установи, че това е направено в несъответствие с изискванията. При първоначално нарушение ще се налага глоба от 1000 лв. или имуществена санкция в размер на 3000 лв. При повторно нарушение санкцията е двойно по-висока.

Водещи

Най-четени