Проектиране на пространства за деца - предизвикателство и кауза 24.01 | 12:12

От iNews.bg

Проектирането на пространства за деца като детски градини, училища, детски площадки, е специфична, сложна и много отговорна материя. Това е и причината сравнително малък брой инвеститори да не я припознават като своя кауза, коментира Диляна Христова, управляващ мениджър на инвестиционна компания Nova City Group. Компанията има свой собствен, модерен детски център в столичния кв. Младост.

Една от причините инвеститорите да не строят частни детски градини е пазарът. "Когато даден инвеститор желае да закупи определен парцел, продавачът дава цена на евентуалната сграда, която би се появила там. Например, ако там може да има 12-етажен проект, чрез детска градина ще построи 2-етажна сграда и това е икономически неизгодно за инвеститорите”, коментира експертът.

В София е възможно детски градини да бъдат създавани в сгради, които имат друго предназначение, което е облекчение, но регулациите не отпадат.

2386904

 

Специфични изисквания 

Изискванията са стриктни и специфични, в сравнение с една обикновена жилищна или офис сграда. Съществуват много наредби и регулации както за закритите, така и за откритите пространства, което понякога спира инвеститорите.

Макар добрите проектанти да могат да се справят с това предизвикателство, съществува и още едно предизвикателство - нужно е да се постигне пълно единодушие между проектанта, инвеститора, собственика и изискванията на Министерството на образованието.

Едно от задължителните изисквания е свързано с помещенията, в които децата пребивават по време на активните си часове. Нужно е те да бъдат с южно или югоизточно изложение. Законът изисква да има точно определена минимална квадратура, за всяко дете - както за сградата, така и за външното пространство.

Безопасността като задължителен елемент 

Друг основен фактор при проектирането на пространства за деца е осигуряване на безопасността - както за откритите площи, така и за всеки елемент от интериора. Съоръженията за игра и спортни дейности и материалите, от които се изработват, трябва да са съобразени с възрастта и ръста на децата, да създават едновременно уют и предизвикателство за развитие на способните им. Нужно е проектантите и дизайнерите да включат пространства за родителите и учителите, които да упражняват своите роли.  Дизайнът на пространството трябва да бъде по-интуитивен, за да насърчи играта. То трябва да предразполага децата към учене и изследване и свободно да се движат и взаимодействат с него.

Зелени площи и светлина

Зелените площи са не само удобни места за игра, но и форма за общуване, изследване и контакт с природата. Те са фактор, който предоставя "сензорно богати преживявания" на децата. По този начин се насърчава и физическата активност, която е съществен елемент от детското развитие. Не трябва да се пропуска и факторът, свързан с притока на светлина.  Децата не обичат да бъдат затворени между  четирите стени на класната стая. Важно е това да бъде съобразено в подобен вид комплекси. Големите прозорци, например,  предоставят възможност  децата да гледат навън, така че винаги да имат визуална и сетивна връзка с външното пространство. От друга страна просторът и естественото осветление създават спокойствие и насърчават творческото мислене.

Водещи

Най-четени