Задължават гари, летища, хотели и др. да въвеждат мерки срещу тероризъм 08.07 | 12:05

Собствениците на обекти, които не го направят, ще отнасят глоби до 10 000 лева

От iNews.bg

Собственици на редица обществени и инфраструктурни обекти ще бъдат задължени да инвестират финансови средства в осигуряването на превантивни мерки срещу терористични атаки. Това се разбира от проект на Наредба на МВР и ДАНС за мерките за превенция от тероризъм, предаде БГНЕС. Всеки собственик или ползвател на обществен обект ще е задължен да изготви план за сигурност, да определи служител за връзка по сигурността, както и изградят "елементи за физическа защита” срещу посегателства на обектите. При неспазване на изискванията, органите на реда ще налагат имуществени санкции между 2000 и 10 000 лв.

"През последните години терористичната заплаха се разрасна и промени. Нападенията, извършени на европейска територия през 2014, 2015, 2016 и 2017 г. са доказателство, че този риск може да се превърне в реалност, което налага реакция, с оглед адаптиране към заплахите”, посочват в мотивите към проекта за Наредба от МВР и ДАНС.

В документа подробно са изброени и обществено значимите обекти, които следва да бъдат подсигурени с превантивни средства за защита от тероризъм. Това са на първо място – железопътни линии, пристанища, летища, метрополитени, съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас. На следващо място са сгради и съоръжения с капацитет над 1000 души: хотели, общежития, болници, университетски и научни центрове, музеи, библиотеки, молитвени храмове, административни сгради, търговски центрове, транспортни гари, метростанции, телевизии и радиа, телефонни оператори, както и училища и детски градини.

Всеки собственик или ползвател на обект от изброеното подробно в Наредбата, ще е задължен да изработи план за сигурност, да назначи или определи действащ служител за връзка по сигурността, като информира писмено областната дирекция на МВР за лицето. В обектите, които попадат в полето на действие на Наредбата, ще трябва да се изградят елементи за физическа защита.

"Елементите за физическа защита могат да са: персонал за физическа защита;
физически бариери; охранително осветление; компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп;
алармени системи за сигурност и системи за видео-наблюдение;
служебни помещения и оборудване”, уточняват от МВР и ДАНС. Собствениците и ползвателите на обектите, попадащи в обсега на Наредбата, ще трябва да извършват и минимум по един инструктаж годишно. А на всеки шест месеца ще трябва да се извършват и антитерористични учения.

В друг проект на Наредба, издадена съвместно от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност” се регламентира взаимодействие, упражняването на контрол, съхранението и унищожаването на преписките на лицата, спрямо които са взети превантивни мерки по Закона за противодействие на тероризма. Става въпрос за лица, за които службите са установили, че има риск от радикализация или участие и подпомагане на терористични действия. Преписките за такива лица ще се съхраняват 20 години.

След влизането в сила на Закона за противодействие на тероризма в края на 2016 г., от МВР и ДАНС, не са информирали дали се е стигнало до налагането на превантивни мерки спрямо български или чужди граждани, които включват забрана: за промяна на местоживеенето, напускане на страната, посещаване на определи места, напускане на населено място, осъществяването на контакт с определени лица, както и отнемане на паспорти и периодично явяване в районно управление на МВР.

Водещи

Най-четени