Държавата гарантира заплатите на работещите в културата още 5 години 06.10 | 18:14

Срокът се удължава до 30 март 2022 г.

От iNews

На заседанието си днес Министерският съвет прие Проект на постановление за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни раз­ходни стандарти за финансиране на държавните културни инс­титути, осъществяващи дейности в областта на сценичните из­куства.

С направеното изменение фактически се удължава срокът, до който са осигурени и гарантирани заплатите и осигуровките на служителите, работещи в държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, както и субсидията за дейност.

Срокът се удължава до 30 март 2022 г.

Досегашният срок по предходните изменения и допълнения на постановлението изтича на 31 октомври тази година.

Водещи

Най-четени